Informatické služby

Naším cílem je poskytovat zákazníkům plné spektrum informatických služeb počínaje vypracováním informačních strategií až po dodávku totálního outsourcingu IS/ICT.

nformatické služby

Informační strategie

Definuje informační potřeby organizace a způsob jejich zabezpečení v souladu s celkovou podnikatelskou strategií firmy tak, aby její realizací byly v organizaci vytvořeny podmínky pro úspěšné podnikání v konkurenčním prostředí.

Více o službě →

Návrhy architektury IS/ICT řešení

Návrh architektury IS/ICT řešení navazuje buď na Informační strategii nebo jiný koncepční dokument zákazníka definující jeho informační potřeby, ze kterého vyplývají požadavky na IS/ICT architekturu/infrastrukturu.

Více o službě →

Vedení IS/ICT projektů

Implementace IS/ICT řešení je netriviální záležitostí, se kterou zákazníci ve většině případů nemají dostatečnou zkušenost. Tato služba Vám poskytne mnohem větší jistotu, že Váš projekt bude realizován v definovaném čase, rozsahu, kvalitě a finančním objemu.

Více o službě →

Poradenství při výběru IS/ICT řešení/dodavatele

Správný výběr IS/ICT řešení/dodavatele, především správné nastavení a vyhodnocení kritérií, ovlivňuje zásadním způsobem budoucí přínosy z investovaných prostředků. Službu, kterou Vám v tomto směru nabízíme, je ochranou Vašich investic.

Více o službě →

Informační systémy

Dodávky informačních systémů a jejich následnou správu tvoří 2 základní formy:

  • Dodávky standardních řešení
  • Vývoj řešení na zakázku

U standardních řešení jsou naše dodávky založeny na bázi produktů Microsoft Dynamics.

Více o službě →

Webové aplikace

V této oblasti poskytujeme řešení počínaje tvorbou webových stránek a konče rozsáhlými aplikacemi.

Nabízíme:

  • Návrh a komplexní realizaci internetové prezentace na vysoké grafické a technické úrovni
  • Vývoj aplikací například pro nabídkové a objednávkové systémy, evidenci, komunikaci, Help Desk, portálová řešení, …

Správa ICT infrastruktury

Správa ICT infrastruktury představuje službu, při níž přebíráme zodpovědnost za správnou funkci a provoz Vaší ICT infrastruktury. Tato infrastruktura zůstává Vaším majetkem. Jedná se vlastně o nižší formu outsourcingu IS/ICT s tím, že se pro Vás neaplikují výhody vyplývající z převodu majetku související s outsourcingem.

Outsourcing IS/ICT

Outsourcing je služba, kdy přebíráme plnou zodpovědnost za vývoj a/nebo provoz jednotlivých částí nebo celku Vašeho IS/ICT systému, přičemž tyto části nebo celek přechází majetkově na nás (za stanovených podmínek) jako dodavatele.

Je-li poskytován outsourcing jak vývoje tak i provozu IS/ICT jedná se o totální outsourcing.

Více o službě →

↑ Nahoru